دفتر ایران:

دفتر شعبه منطقه آزاد اروند: آبادان، احمد آباد، خیابان شماره 10، پلاک 21

 

دفتر شعبه بندرعباس: بلوار پاسداران، روبروی هتل هما، ساختمان فاطیما، طبقه دوم واحد 4

تلفن:

0098-912-678-1825
0098-917-710-6572
ایمیل:  info@samco-trading.com

دفتر امارات:

دبی – P.O.Box: 2454

تلفن:
0037-254-97-3815
ایمیل:  info@samco-trading.com